Äitien talo on hedelmöityshoidossa saatujen tuntemattomien luovuttajien sukusolujen avulla äidiksi tulleiden (=itselliset äidit) tai yksin hedelmöityshoidoissa olevien naisten virtuaaliyhteisö. Myös hedelmöityshoitojen aloittamista yksin pohtivat naiset ovat lämpimästi tervetulleita mukaan ryhmiin.

Äitien talo kokoaa itselliset äidit sekä itsellisestä äitiydestä haaveilevat saman katon alle ja tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua muiden samanlaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa. Näin saat itsellesi lisää voimavaroja hoitoprosessiin tai lapsiarkeen yhden vanhemman ydinperheessä sekä tukea omaan äitiyteesi sen kaikissa eri vaiheissa.

Äitien talo sisältää erilaisia virtuaalikeskusteluryhmiä eri tilanteissa oleville itsellisille äideille sekä sellaiseksi yrittäville. Äitien talossa voit myös verkostoitua prosessin eri vaiheissa olevien naisten kanssa ja oppia samalla heidän kokemuksistaan vaikkapa tulevan varalle.

Äitien talon toimintaa koordinoi ja ryhmiä ylläpitää sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, joka on myös itse itsellinen äiti. Toiminnassa yhdistyy näin ammatillinen osaaminen ja kokemustieto.

Toiminnan maksullisuus mahdollistaa selkeän ja helppokäyttöisen keskustelualustan käyttämisen sekä varmistaa ryhmän aktiivisen moderoinnin ja asiantuntevan ohjaamisen niin, että keskustelu säilyy vireänä, kaikkia kunnioittavana ja mahdollistaa osallistujilleen aidosti hyödyllisen vertaistuen. Äitien talon ryhmätoiminnan kautta voit myös luoda omia verkostoja samassa tilanteessa oleviin naisiin, joiden kanssa tapaat kasvokkain ja saat mahdollisesti uusia ystäviä itsellesi ja (tulevalle) lapsellesi.

Äitien talosta voi myös tilata kokemuspuheenvuoroja itsellisestä äitiydestä, koulutuksia ammattilaisryhmille tai vaikkapa kokemusnäkökulmaa palvelujen laadun kehittämiseen.