Tietoa itsellisestä äitiydestä

Kaikista Suomen lapsiperheistä yhden vanhemman perheitä on reilut 20%. Äidin ja lasten muodostamia perheitä oli vuonna 2015 Tilastokeskuksen mukaan 150 274 kappaletta. (Tilastokeskus. Perheet 2015. Verkkojulkaisu.)

Tähän ryhmään kuuluvat myös tuntemattomien luovuttajien sukusoluilla yksin lapsen saaneet itselliset äidit. Itsellisten äitien perheet muodostavat yhden vanhemman ydinperheitä, joissa yksinhuoltajuus on ollut harkittua ja suunniteltua eikä johdu esimerkiksi vanhempien erosta tai toisen vanhemman kuolemasta.

Yhden vanhemman ydinperheissä eletään ihan normaalia lapsiperhearkea: iloitaan lapsen kasvusta ja kehityksestä, kiristellään hampaita uhmaikäisen raivotessa, viedään lasta harrastuksiin, tuetaan päiväkodin ja koulun aloittamiseen jne. Suurin ero on siinä, että itsellinen äiti vastaa vanhemmuudesta yksin, ilman puolison tai puolison kautta tulevan verkoston tukea.

Itsellisillä äideillä ei ole yksiä kasvoja tai yhtä prototyyppiä. Itselliset naiset ovat tavallisia naisia, joita yhdistää äitiyden unelmasta syntynyt päätös muodostaa yhden vanhemman ydinperhe. Ja tietysti onnekkuus – hedelmöityshoidotkaan eivät aina johda äitiyteen.

Yhden vanhemman ydinperheissä voi olla yksi tai useampia lapsia. Äiti saattaa myös myöhemmin löytää itselleen kumppanin ja yhden vanhemman ydinperheestä muodostuu uusioperhe, jossa muidenkin uusiperheiden tavoin voi olla ”minun”, ”sinun” ja ”meidän” lapsia.

 

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.